074-7440383  03-5178751    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  zvi@zigeldigital.com
SOS  - כפרי ילדים

על העמותה

העמותה הישראלית המאפשרת ומספקת בית חם לילדים, נוער וצעירים הנמצאים בסיכון בישראל. יד  ביד עם התמיכה הפיזית אנו מספקים גם תמיכה רגשית, סיוע בלימודים, חוגי העשרה וחיבוק חם ואוהב. העמותה מפעילה בישראל שני כפרי ילדים - במגדל העמק ובערד, 10 מועדוניות עבור ילדים בסיכון בחברה הבדואית ובנוסף מפעילה האגודה 14 דירות בפריסה ארצית לצעירים כחלק מתכנית  "גשר לעצמאות 

פרוייקטים

קרנות סיוע לבוגרי הכפרים
קרן סבא- גוטר
מועדוניות יום לילדים בסיכון בחברה הבדואית
פעילות האגודה בחברה הבדואית
תכנית ליווי ודיור לצעירים בסיכון
גשר לעצמאות


כפרי ילדים SOS

הסכום שנתרם לעמותה בש"ח


1200 ש"ח

פייסבוק   מייל   מייל

לתרומה קבועה תמלאו את הטופס