074-7440383  03-5178751    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  zvi@zigeldigital.com
עמותת אתגר

על העמותה

מטרתינו הינה להיטיב את היכולת של החברה הישראלית על כל גווניה לחיות ביחד כחברה משותפת, מכבדת ומכילה.
אנו מציעים דרכים חדשות ויעילות להתמודדות עם קונפליקטים בכל סוגי הרמות (בין-אישית, קבוצתית וחברתית) בעזרת הזדהות, יצירתיות ואי-אלימות.
תפיסת "התמרת סכסוכים" וכליה עוזרים לנו ביצירת פרויקטים והרצאות, בהנחיית סדנאות ובהכשרת אנשי מקצוע בהתמודדות נכונה יותר עם סכסוכים.

 

פרוייקטים

אתגר

הסכום שנתרם לעמותה בש"ח


1200 ש"ח

פייסבוק   מייל   מייל