074-7440383  03-5178751    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  zvi@zigeldigital.com
עמותת יד ביד

על העמותה

אנו אגודה ישראלית הפועלת למען ילדים צעירים במצוקה (גילאי 3-7) ובני משפחותיהם.
העמותה הוקמה ב-1982 על ידי גברת שלי חושן, גב' חושן הקימה את האגודה על מנת לסייע לילדים צעירים משכבות חלשות בחברה הישראלית, ולהוריהם.
במהלך הזמן התרחבה פעילות האגודה, והקיפה פרויקטים מגוונים של עזרה ותמיכה לאנשים במצוקה.

פרוייקטים

הפעלת ארבעה בתים, המתמקדים בהעשרה ופיתוח מיומנויות שימוש במחשבים.
בית המחשב
הפעלת מוקד טלפוני 24 שעות ביממה עבור פניות מצוקה של אנשים מכלל האוכלוסייה.
אוזן קשבת
הפעלת עשרה בתים במתכונת של מועדונית משפחתית.
הבית החם
אספקה חודשית של סלי מזון למשפחות נזקקות.
חלוקת מזון

יד ביד

הסכום שנתרם לעמותה בש"ח


0 ש"ח

פייסבוק   מייל   מייל